İletişim Uzman Yardımcılığı mülakat sınavına girecekler açıklandı

24 Temmuz 2018 tarih ve 30608 sayılı nüshada yayımlanarak yürürlüğe giren “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği” nin 11’inci maddesinde “Ön eleme sınavı aşamasından sonra yazılı sınav yapılmayıp doğrudan sözlü sınav yapılacak ise, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava, girmeye hak kazanır.” hükmü mevcuttur.

Bu kapsamda Sınav Kurulu Kararı gereğince, ön eleme sınavı sonrasında 70 ve üzerinde puan alan tüm adaylara mülakat sınavı yapılmasına karar verilmiştir.

Mülakat sınavı 25-28 Nisan 2022 tarihleri arasında İletişim Başkanlığında yapılacaktır. Adayların mülakat saatinden en az yarım saat önce Başkanlığımızda bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda mülakat tarihi ve sırası aşağıdaki linkte yer alan sistem üzerinden T.C. kimlik numaralarını girerek öğrenilecektir. Ayrıca sözlü (mülakat) sınava girmeye hak kazanan adayların, Ek’te yer alan özgeçmiş formunu doldurarak en geç 18 Nisan 2022 tarihine kadar PDF formatında [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorum yapın